نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه

 • com.
 • net.
 • org.
 • info.
 • biz.
 • in.
 • co.
 • click.
 • club.
 • name.
 • me.
 • mobi.
 • asia.
 • it.
 • tel.
 • tv.
 • website.
 • ws.
 • xyz.
 • هزینه راه اندازی
 • مرکز ثبت

Slab A

 • ۳۶,۰۰۰
 • ۴۴,۵۰۰
 • ۵۱,۵۰۰
 • ۴۴,۵۰۰
 • ۴۸,۵۰۰
 • ۱۶,۰۰۰
 • ۸۸,۰۰۰
 • ۲۹,۵۰۰
 • ۵۷,۵۰۰
 • ۳۷,۵۰۰
 • ۷۴,۵۰۰
 • ۷۴,۵۰۰
 • ۴۹,۵۰۰
 • ۳۸,۵۰۰
 • ۵۳,۵۰۰
 • ۱۱۴,۰۰۰
 • ۸۰,۰۰۰
 • ۸۹,۰۰۰
 • ۴۶,۵۰۰
 • رایگان

Slab B

 • ۳۵,۵۰۰
 • ۴۴,۰۰۰
 • ۵۱,۰۰۰
 • ۴۴,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۱۶,۰۰۰
 • ۸۷,۰۰۰
 • ۲۹,۰۰۰
 • ۵۷,۰۰۰
 • ۳۷,۰۰۰
 • ۷۴,۰۰۰
 • ۷۴,۰۰۰
 • ۴۹,۰۰۰
 • ۳۸,۰۰۰
 • ۵۳,۰۰۰
 • ۱۱۳,۰۰۰
 • ۷۹,۰۰۰
 • ۸۸,۰۰۰
 • ۴۶,۰۰۰
 • رایگان

Slab C

 • ۳۵,۰۰۰
 • ۴۳,۵۰۰
 • ۵۰,۵۰۰
 • ۴۳,۵۰۰
 • ۴۷,۵۰۰
 • ۱۶,۰۰۰
 • ۸۶,۰۰۰
 • ۲۸,۵۰۰
 • ۵۶,۵۰۰
 • ۳۶,۵۰۰
 • ۷۳,۵۰۰
 • ۷۳,۵۰۰
 • ۴۸,۵۰۰
 • ۳۷,۵۰۰
 • ۵۲,۵۰۰
 • ۱۱۲,۰۰۰
 • ۷۸,۰۰۰
 • ۸۷,۰۰۰
 • ۴۵,۵۰۰
 • رایگان

Slab D

 • ۳۴,۵۰۰
 • ۴۳,۰۰۰
 • ۵۰,۰۰۰
 • ۴۳,۰۰۰
 • ۴۷,۰۰۰
 • ۱۶,۰۰۰
 • ۸۵,۰۰۰
 • ۲۸,۰۰۰
 • ۵۶,۰۰۰
 • ۳۶,۰۰۰
 • ۷۳,۰۰۰
 • ۷۳,۰۰۰
 • ۴۸,۰۰۰
 • ۳۷,۰۰۰
 • ۵۲,۰۰۰
 • ۱۱۱,۰۰۰
 • ۷۷,۰۰۰
 • ۸۶,۰۰۰
 • ۴۵,۰۰۰
 • رایگان

Slab E

 • ۳۴,۰۰۰
 • ۴۲,۵۰۰
 • ۴۹,۵۰۰
 • ۴۲,۵۰۰
 • ۴۶,۵۰۰
 • ۱۶,۰۰۰
 • ۸۴,۰۰۰
 • ۲۷,۵۰۰
 • ۵۵,۵۰۰
 • ۳۵,۵۰۰
 • ۷۲,۵۰۰
 • ۷۲,۵۰۰
 • ۴۷,۵۰۰
 • ۳۶,۵۰۰
 • ۵۱,۵۰۰
 • ۱۱۰,۰۰۰
 • ۷۶,۰۰۰
 • ۸۵,۰۰۰
 • ۴۴,۵۰۰
 • رایگان
 • امکان ثبت آنلاین دامنه
 • امکان اتصال به WHMCS
 • امکان ایجاد زیر نماینده
 • تغییر قالب پنل
 • تعیین واحد پولی دلخواه
 • شارژ ریالی نمایندگی
 • لوگو و دامنه اختصاصی شما
 • تعیین قیمت فروش دلخواه توسط شما
 • ضمانت بازگشت اعتبار به حساب بانکی