نمایندگی ثبت دامنه

نمایندگی دامنه

 • درصد تخفیف ثبت دامنه
 • net.
 • هزینه راه اندازی
 • مرکز ثبت

Slab A
 • ۵%
 • ۴۴,۵۰۰
 • رایگان
 • Web Werks

Slab B
 • ۵%
 • ۴۴,۰۰۰
 • رایگان
 • Web Werks

Slab C
 • ۳۵,۰۰۰
 • ۴۳,۵۰۰
 • رایگان
 • Web Werks
Slab D
 • ۳۴,۵۰۰
 • ۴۳,۰۰۰
 • رایگان
 • Web Werks
Slab E
 • ۳۴,۰۰۰
 • ۴۲,۵۰۰
 • رایگان
 • Web Werks
 • امکان ثبت آنلاین دامنه
 • امکان ایجاد زیر نماینده
 • ماژول WHMCS
 • امکان اتصال به API
 • امکان تغییر قالب پنل
 • تعیین واحد پولی دلخواه
 • شارژ ریالی نمایندگی
 • لوگو و دامنه اختصاصی شما
 • تعیین قیمت فروش دلخواه توسط شما
 • ضمانت بازگشت اعتبار به حساب بانکی