سرویس های مربوط به دامنه

 • ثبت و تمدید آنلاین
 • ارائه مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه به کاربر
 • ضمانت بهترین قیمت ثبت دامنه
 • امکان دریافت آنلاین کد انتقال
 • ارائه کنترل پنل مستقل دامنه
 • امکان تغییر Dns به صورت آنی
 • امکان قفل دامنه برای امنیت بیشتر
 • امکان مخفی کردن اطلاعات هویز

ثبت دامنه ارزان

دامنه آدرسی است که کاربران اینترنت با آن می توانند به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. به طور کلی دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می نمایید. انتخاب نام پرمعنا برای سایت یکی از مهمترین مراحل داشتن وب سایت می باشد. بت دامنه خوب ظرایفی دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به هویت آنلاین شما ضربه بزند. نام دامنه (Domain Name) همانند لوگو و برند یک شرکت است که اگر درست انتخاب شود مردم آن را برای معرفی محصول خاص خواهند شناخت و در جذب مشتری آنلاین و بازاریابی موفق بسیار مؤثر خواهد بود.

پسوند

 • com.
 • ir.
 • ir.
 • net.
 • org.
 • info.
 • biz.
 • co.
 • link.
 • click.
 • club.
 • name.
 • me.
 • mobi.
 • asia.
 • it.
 • tel.
 • tv.
 • website.
 • ws.
 • xyz.

دوره

 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۵ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال

هزینه ثبت

 • ۱۴۹٬۰۰۰ تومان
 • ۴۹٬۰۰ تومان
 • ۱۴٬۹۰۰ تومان
 • ۱۸۹٬۰۰۰ تومان
 • ۴,۹۰۰ تومان
 • ۱۹۹٬۰۰۰ تومان
 • ۱۷۵٬۰۰۰ تومان
 • ۳۸۵٬۰۰۰ تومان
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۸۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۳۵۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۶۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۱۹٬۰۰۰ تومان
 • ---
 • ---
 • ۴۸۵٬۰۰۰ تومان
 • ---
 • ۳۴۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰٬۰۰۰ تومان

هزینه تمدید

 • ۱۴۹٬۰۰۰ تومان
 • ۵۹٬۰۰ تومان
 • ۱۵٬۹۰۰ تومان
 • ۱۸۹٬۰۰۰ تومان
 • ۵,۹۰۰ تومان
 • ۱۹۹٬۰۰۰ تومان
 • ۱۷۵٬۰۰۰ تومان
 • ۳۸۵٬۰۰۰ تومان
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۸۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۳۵۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۶۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۱۹٬۰۰۰ تومان
 • ---
 • ---
 • ۴۸۵٬۰۰۰ تومان
 • ---
 • ۳۴۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰٬۰۰۰ تومان

هزینه انتقال

 • ۱۴۹٬۰۰۰ تومان
 • ۵۹٬۰۰ تومان
 • ۱۵٬۹۰۰ تومان
 • ۱۸۹٬۰۰۰ تومان
 • ۵,۹۰۰ تومان
 • ۱۹۹٬۰۰۰ تومان
 • ۱۷۵٬۰۰۰ تومان
 • ۳۸۵٬۰۰۰ تومان
 • ۱۷۵٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۸۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۳۵۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۶۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۱۹٬۰۰۰ تومان
 • ---
 • ---
 • ۴۸۵٬۰۰۰ تومان
 • ---
 • ۳۴۹٬۰۰۰ تومان
 • ۲۲۰٬۰۰۰ تومان

ثبت آنی