سرویس های مربوط به دامنه

 • ثبت و تمدید آنلاین
 • ارائه مالکیت ۱۰۰ درصد دامنه به کاربر
 • ضمانت بهترین قیمت ثبت دامنه
 • امکان دریافت آنلاین کد انتقال
 • ارائه کنترل پنل مستقل دامنه
 • امکان تغییر Dns به صورت آنی
 • امکان قفل دامنه برای امنیت بیشتر
 • پشتیبانی ۲۴ ساعته

ثبت دامنه ارزان

دامنه آدرسی است که کاربران اینترنت با آن می توانند به وب سایت شما دسترسی داشته باشند. به طور کلی دامنه از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می نمایید. انتخاب نام پرمعنا برای سایت یکی از مهمترین مراحل داشتن وب سایت می باشد. بت دامنه خوب ظرایفی دارد که بی‌توجهی به آن‌ها می‌تواند به هویت آنلاین شما ضربه بزند. نام دامنه (Domain Name) همانند لوگو و برند یک شرکت است که اگر درست انتخاب شود مردم آن را برای معرفی محصول خاص خواهند شناخت و در جذب مشتری آنلاین و بازاریابی موفق بسیار مؤثر خواهد بود.

پسوند

 • com.
 • net.
 • org.
 • ir.
 • info.
 • biz.
 • co.
 • link.
 • click.
 • club.
 • name.
 • me.
 • mobi.
 • asia.
 • it.
 • tel.
 • tv.
 • website.
 • ws.
 • xyz.

مدت زمان

 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال
 • ۱ سال

ثبت دامنه (تومان)

 • ۴۹٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • ۵,۰۰۰
 • ۶۹٬۰۰۰
 • ۷۵٬۰۰۰
 • ۱۵۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۸۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۱۱۵٬۰۰۰
 • ۹۹٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۸۵٬۰۰۰
 • ۱۸۹٬۰۰۰
 • ۹۹٬۰۰۰
 • ۱۱۵٬۰۰۰
 • ۶۹٬۰۰۰

تمدید دامنه (تومان)

 • ۴۹٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • ۵,۰۰۰
 • ۶۹٬۰۰۰
 • ۷۵٬۰۰۰
 • ۱۵۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۸۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۱۱۵٬۰۰۰
 • ۹۹٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۸۵٬۰۰۰
 • ۱۸۹٬۰۰۰
 • ۹۹٬۰۰۰
 • ۱۱۵٬۰۰۰
 • ۶۹٬۰۰۰

انتقال دامنه (تومان)

 • ۴۹٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۵۹٬۰۰۰
 • ۵,۰۰۰
 • ۶۹٬۰۰۰
 • ۷۵٬۰۰۰
 • ۱۵۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۵۵٬۰۰۰
 • ۸۹٬۰۰۰
 • ۶۵٬۰۰۰
 • ۱۱۵٬۰۰۰
 • ۹۹٬۰۰۰
 • ۷۹٬۰۰۰
 • ۴۰٬۰۰۰
 • ۸۵٬۰۰۰
 • ۱۸۹٬۰۰۰
 • ۹۹٬۰۰۰
 • ۱۱۵٬۰۰۰
 • ۶۹٬۰۰۰

ثبت آنی